In de praktijk blijkt er bij nieuwbouw een grote behoefte aan duidelijkheid over vragen als: Door wie wordt de lift gebruikt, wanneer, waarom, waar en hoe? Welke lift is dan de juiste keuze? Maar ook: hoevéél liften zijn er nodig?

Het Werkboek Liften is een praktische en makkelijke leidraad voor het verantwoord kiezen van de juiste liften, waarbij op kritieke punten wordt verwezen naar de normen of door de industrie geaccepteerde standaards. Daar waar geen vaste standaard geldt, zijn criteria opgesteld. Dit is gedaan om communicatie tussen partijen te vereenvoudigen en om een toetssteen te creëren waar deze ontbreekt. De verzamelde informatie maakt het mogelijk een correcte berekening van de benodigde liftcapaciteit te maken. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om een goed ontwikkeld programma van eisen en een verkorte werkomschrijving naar potentiële installateurs te sturen.
 
Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 

Gerelateerde artikelen