w Aanbesteden liften? Bezint eer ge begint! | Liftconsult

Aanbesteden? Bezint eer ge begint!

Het met succes aanbesteden van het preventief -of planmatig onderhoud aan liftinstallaties is een complexe exercitie. Aanbesteden doe je volgens Liftconsult dus niet ‘even tussendoor’. Een gedegen projectplanning, correcte procedures, vooraf vastgestelde criteria en prioriteiten, standaard documenten -en formulieren en een goed financieel plan zijn de ‘basisingrediënten' voor succesvolle aanbesteding. 
 
In de voorbereidende fase van een aanbesteding is het van belang een passende inkoopstrategie te hebben. Een inkoopstrategie wordt mede bepaald aan de hand van in- en extern onderzoek. Intern dienen de functionele en juridische wensen en eisen ook wel 'de output' te worden vastgesteld. De output dient uiteraard aan te sluiten bij de kernwaarden, de cultuur en de processen van de organisatie. Extern onderzoek middels o.a. marktverkenning en/of marktconsultatie moet duidelijk maken welke marktpartijen passen bij de vastgestelde output. Het hebben van een doordachte inkoopstrategie voorkomt dat er partijen worden uitgenodigd en inschrijven welke achteraf niet (kunnen) voldoen aan de wensen en eisen.
 
Naast het vaststellen van de inkoopstrategie, is het van enorm belang dat er een gedegen projectplanning wordt vervaardigd. Met een juiste projectplanning weet iedere stakeholder wat en wanneer er wat van diegene wordt verwacht. Hierdoor kan worden voorkomen dat procedures worden afgerafeld omdat er ‘ineens' gebrek aan tijd ontstaat. Wanneer in de voorbereidende fase niet voldoende tijd wordt genomen gaat dit altijd ten koste van de kwaliteit met het risico op ongeldige of onvolledige aanbiedingen en of weerstand uit de markt.
 
Tijdens de voorbereiding op de aanbesteding is het ook noodzakelijk om documenten en formulieren toe te passen waarmee de gehele aanbestedingsprocedure doorlopen wordt. Afhankelijk van de werkzaamheden welke worden aanbesteed is het aan te raden een programma van eisen of bestek op te stellen. In het programma van eisen of in het bestek wordt de output zoals de functionele eisen, wensen, criteria en de kwaliteit beschreven.
 
Liftconsult, uw partner in onafhankelijk lift- en roltrapadvies
 

Gerelateerde artikelen