w Management & Toezicht | Liftconsult

Zorgvuldig beheer: objectief, betrouwbaar en transparant

Liftconsult realiseert significante besparingen in tijd en geld, bewaakt, signaleert, initieert en informeert. Liftconsult ontzorgt, verzorgt managementrapportages en biedt zekerheid.

Het dagelijks werk rondom uw installaties kost veel tijd. Keuringsrapporten, facturen en kleine offertes beoordelen is erg arbeidsintensief. Evenals overleg met installateurs en het maken van gespreksverslagen en managementinformatie. Op basis van kennis en ervaring weet Liftconsult wat een bepaalde reparatie kost, wanneer er ingegrepen moet worden bij bepaalde opmerkingen door de keurende instantie of wanneer een bepaalde storing wel of niet binnen een contractvorm past. Maar ook wat te doen als een bepaald probleem terugkeert. Liftconsult inventariseert klachten en regelt oplossingen. Besparen dus, in tijd en geld!
 
Met meer dan 25 jaren ervaring heeft Liftconsult een grote kennis van de branche en de wet- en regelgeving op dit gebied. Hierdoor kan Liftconsult, namens u, als gelijkwaardig gesprekspartner installateurs aansturen. U krijgt van Liftconsult objectief, onafhankelijk, helder en - last but not least - betaalbaar advies bij het management van uw installaties. Liftconsult neemt u, in de meest letterlijke zin van het woord, veel werk uit handen.
 
Liftconsult beschikt tevens over een speciaal voor haar ontwikkeld registratiesyteem waardoor Liftconsult is elk moment de behaalde resultaten te presenteren.
 
Bent u verantwoordelijk voor de installatieportefeuille en heeft u vragen over de kosten of de kwaliteit van uw huidige installaties? Voldoen de installaties nog wel aan alle (veiligheids)normen? U kunt de zorg voor uw installatieportefeuille geheel aan ons overdragen. Dat werkt voor u niet alleen tijd- en kostenbesparend, maar waarborgt ook de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van uw installaties. Proactief handelen voorkomt problemen. Uw klant, de gebruiker van de installatie moet er immers op kunnen vertrouwen dat de installatie altijd veilig en goed functioneert.
 
Graag zijn wij bereid ons bedrijf, onze werkwijzen en reeds behaalde resultaten nader toe te lichten. Wij kunnen u dan inzage geven in de door ons gehanteerde software en methodieken en hoe u hiermee uw installatieportefeuille efficiënt kunt exploiteren met het oog op doelmatigheid, veiligheid, inzetbaarheid, planmatigheid en zorgeloosheid.
 
WIj beheren voor onze opdrachtgevers de volgende transportinstallaties:
  • Personen- en goederenliftinstallaties
  • Huisliftinstallaties
  • Trapliftinstallaties
  • Roltrappen en paden
  • Hef- en schaartafels
  • Gevelonderhoud installaties
Ontzorging, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Daar zorgen wij voor!