w Onafhankelijke liftinspectie's, roltrapinspectie's of gevelonderhoudinspectie's conform de NEN 2767. | Liftconsult

Om verantwoorde beslissingen te nemen over liften is het van belang dat u op de hoogte bent van de huidige status van de liften. 

Waarom deze inspectie
Liftinspectie's, roltrapinspectie's en/of gevelonderhoudinspectie's die door Liftconsult worden uitgevoerd zijn wezenlijk anders dan de periodieke keuring van uw installaties. De periodieke keuring, uitgevoerd door keurende instanties (NOBO’s) is te vergelijken met een APK-keuring van uw auto. De installaties worden getoetst aan de norm waaronder zij zijn gebouwd. Naast opmerkingen of de installaties voldoen aan deze oorspronkelijke wetgeving worden alleen van rechtswege opgelegde aanvullende maatregelen (ARBO) op het keuringsrapport vermeld.
 
De Liftconsult inspectie is vergelijkbaar met de ANWB Totaalkeuring.
Bij een inspectie van Liftconsult wordt uw hele installatie nagelopen door één van onze inspecteurs. Dat betekent dat u zeker bent van een onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar kwaliteitsoordeel. Uw installaties worden grondig geïnspecteerd conform de NEN 2767. De resultaten van de inspectie worden, per installatie, duidelijk en transparant geformuleerd en vervolgens met u besproken. 
 
U weet dus precies waar u aan toe bent. In het rapport leest u naast de conditiemeting en de begroting wat de staat van onderhoud is en of er (ernstige) mankementen zijn. Hiermee bent u altijd op de hoogte over de staat van uw installatie en worden uw onverwachte kosten evenals risico’s tot een minimum beperkt. 
 
De inhoud van de inspectie
Aan de hand van onze inspectie maken wij inzichtelijk wat de huidige onderhoudsstaat is van de desbetreffende installatie. Aan de hand van de inspectieresultaten kwalificeren wij het uitgevoerde onderhoud en kwantificeren de te verwachten onderhoudskosten. Dit door het verstrekken van een meerjaren onderhoudsbegroting voor een periode van 10, 15 of 20 jaar.
 
Liftconsult heeft een unieke methodiek ontwikkeld waarmee tevens een objectieve risicobeoordeling (RI&E) wordt vervaardigd. Hiermee verkrijgen eigenaren en beheerders op een zeer overzichtelijk wijze inzicht in eventuele directe en toekomstige risico's met betrekking tot de veiligheid van gebruikers, monteurs en inspecteurs van de betreffende installatie. Deze risicobeoordeling maakt deel uit van de rapportage.
 
Aanvullend op onze inspectie beoordelen wij tevens de omgeving waar de installatie zich in bevindt. Een installatie moet functioneren in zijn omgeving. Aspecten als gebruik door minder validen of senioren, kans op vandalisme, sociale veiligheid en/of buitenopstelling hebben invloed op betrouwbaarheid, gebruikersveiligheid, storingen en vandalismekosten. Om een verantwoorde beslissing te nemen over de installatie(s) is inzicht in de invloed van de omgeving noodzakelijk.
 
De uitkomsten van de inspectie zijn uitgewerkt in rapportagevorm. De rapportage omvat:
 • Conditiemeting (NEN 2767) op hoofdcomponent- èn subcomponent niveau
 • Kwalitatieve beoordeling op hoofdcomponent- èn subcomponent niveau
 • Beoordeling voldoen aan Europese aanbevelingen
 • Kwalitatieve- en kwantitatieve beoordeling onderhoud
 • Beoordeling van de directe installatieomgeving
 • Weergave van het huidige storingsniveau
 • Weergave van het uitgevoerde onderhoud
 • Gebrekenlijst (gespecificeerd)
 • Onderhoudsbegroting (standaard 10 jaar)
 • Huidige prestatiecriteria
 • Uitgangspunten begroting
 • Risicoinventarisatie
 • Overzicht “Total Cost of Ownership”
 
WIj voeren NEN 2767 conditiemetingen uit aan de volgende transportinstallaties:
 • Personen- en goederenliftinstallaties
 • Huisliftinstallaties
 • Trapliftinstallaties
 • Roltrappen en paden
 • Hef- en schaartafels
 • Gevelonderhoud installaties

Een door Liftconsult uitgevoerde inspectie voorziet u van de informatie die u nodig heeft voor het maken van verantwoorde keuzes, voor nu en in de toekomst!