w Referenties onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies | Liftconsult

Onze opdrachtgevers aan het woord..

Hun grootste prestaties tot nu toe: er is rust gekomen is in ons portefeuille van 180 liften.

J. Wanders
Technisch bedrijfsbureau Wonen Zuid
We wilden professionalisering van het beheer van onze liftinstallaties. Het is een specifiek werkgebied en we hadden te weinig knowhow aan boord om als gelijkwaardige gesprekspartner met fabrikanten en listinstallateurs aan tafel te gaan. Toen hebben we een viertal partijen benaderd en daar is Liftconsult voor ons als de meest geschikte partner uit naar voren gekomen. Reden: de technische kennis én de kennis van de markt die bij de personen in kwestie aanwezig is. We hebben niet zozeer naar de omvang van de organisatie gekeken maar vooral naar de aanwezige kennis. Na een aantal gesprekken bleek Liftconsult ook op financieel gebied een zeer aantrekkelijke partner. Hun grootste prestaties tot nu toe: er is rust gekomen is in ons portefeuille van 180 liften. Het was de laatste jaren een behoorlijke inhaalslag en daarin hadden ze een belangrijk aandeel. Verder hebben zij invloed gehad op kostenbesparing door een aantal prijsonderhandelingen met leveranciers te voeren, met kritische vragen als: “Is dat allemaal noodzakelijk? Zijn er niet nog alternatieven mogelijk?” De belangrijkste wapenfeiten op dit moment? Ze ontlasten ons op het gebied van beheer, het beoordelen van offertes en facturen, het schrijven van bestekken, het begeleiden van projecten en administratieve handelingen. De besparingen die dat oplevert, zijn zodanig dat Liftconsult zichzelf méér dan terugbetaalt. Beter kun je je als opdrachtgever niet wensen

Als je het hebt over ‘ontzorgen’, dan is die term voor hen wel van toepassing.

R. van Veen
Vastgoedbeheerder Gemeente Amstelveen
Onder mijn voorganger is contact met Liftconsult begonnen en het bevalt nog steeds uitstekend. Als je het hebt over ‘ontzorgen’, dan is die term voor hen wel van toepassing. We zijn een gebouw-beherende afdeling en we beheren zo’n veertig liften. Liftconsult neemt daarbij de rol van technisch beheerder waar. Een erg specialistisch vakgebied. Zij zijn onze intermediair naar leveranciers én gebruikers. Wat ze voor ons makkelijker kunnen maken, dat doen zij. Ook nieuwbouw en vernieuwbouw wordt door ons aan hen uitbesteedt, zij schrijven de bestekken en programma’s van eisen, schrijven tenders uit, voeren overleg met leveranciers en begeleiden zowel de uitvoering, de aflevering alsook de overdracht naar ons. Daarna zorgen zij ook voor planmatig onderhoud. Ik kan Liftconsult niet vergelijken met andere leveranciers maar ik ben tevreden. Ik kan mij voorstellen dat je hun niets kunt wijsmaken dankzij kennis van de markt, de branche, regelgeving en techniek. Zo kunnen ze kritisch naar offertes en facturen kijken en buitenproportionele bedragen aanwijzen en afkeuren. Dat bespaart ons heel veel geld.
 

 

Bij vragen hoef je niet dagen te wachten, je krijgt meteen antwoord. Ze lijken je steeds een stap voor te zijn.

C. Mordhorst
Accolade Heerenveen Accolade Heerenveen
We hadden ons liftbeheer uitbesteed aan twee partijen, deels aan Liftconsult, deels aan een andere leverancier. Vorig jaar werd er besloten om met één beheerder door te gaan. We hebben beide partijen uitgenodigd voor gesprekken en uiteindelijk gekozen voor Liftconsult. Ze weten heel goed waar ze het over hebben en brengen het op een bescheiden en toch professionele manier over. Prijs en kwaliteit staan ook in een goede verhouding. Rapporten bevatten niet alleen uitgebreide analyses maar ook duidelijke en werkbare adviezen. Bij vragen hoef je niet dagen te wachten, je krijgt meteen antwoord. Ze lijken je steeds een stap voor te zijn.
 
Naast liftbeheer hadden we ook de aanbesteding voor het onderhoud van 170 liftinstallaties aan Liftconsult uitbesteed. Dat is inmiddels succesvol afgerond: waar wij vroeger hoge kosten maakten voor correctief onderhoud, zijn nu contracten afgesloten voor preventief onderhoud. Dat bespaart ons niet alleen veel geld, het komt ook de kwaliteit en duurzaamheid van de liften tegoed.
 
Kortom, Liftconsult geeft ons meer duidelijkheid over ons pakket liften, helpt ons besparen dankzij betere onderhoudscontracten en geeft ons de zekerheid dat we ons liftbeheer beter beheersen.”
 

 

Liftconsult heeft in de oriënteringsfase een aantal keren een presentatie gegeven voor de leden van de VVE over wat er komt kijken bij een liftrenovatie

I. Teeuwen
VvE beheer VvE Laan van Dick Laan
Liftconsult heeft in de oriënteringsfase een aantal keren een presentatie gegeven voor de leden van de VVE over wat er komt kijken bij een liftrenovatie, zoals technologie bij de liftbesturing, milieuaspecten en vooral het comfort voor de gebruikers. De leden werden geïnformeerd over wettelijke bepalingen en financiële aspecten om de mate van renovatie en het moment te bepalen. Er zijn zo'n tachtig verschillende leveranciers in Nederland. De potentiële drie leveranciers werden door Liftconsult geselecteerd mede gebaseerd op het type VVE dat wij zijn waarna een advies voor één leverancier werd gegeven. Dit advies is door de VVE overgenomen. Het ging in 2014 om het vernieuwen van de besturing van twee liften. De aanbesteding en procesbegeleiding is door Liftconsult gedaan in goed overleg met onze beheerder. Bij de oplevering die door Liftconsult werd geleid mocht het bestuur en de technische commissie toekijken, een buitengewoon leerzame en interessante ervaring. De volgende twee liften zijn gepland voor 2017, mogelijk eerder, uiteraard weer gemanaged door Liftconsult.
 

Eigenlijk besteed ik het helemaal uit, gewoon omdat zij goede adviseurs zijn en omdat ik weet dat ik waar voor mijn geld krijg en veel bespaar.

E. Derickx
Technisch beheerder DTZ

"Onze relatie met  Liftconsult is in 2011 begonnen. We hebben goede ervaringen met hen, op vele gebieden: communicatie, controle, uitstekend technisch inzicht, goede feedback en werkzaamheden die naar tevredenheid worden gedaan. Ik ben beheerder van winkelpanden en heb een helikopterview over de portefeuille; ik heb als Technisch adviseur een brede kennis op gebied van techniek maar liften zijn toch heel specifiek, óók wat de regelgeving betreft. Dan word ik graag ‘ontzorgd’ door een specialist. Zo krijg ik regelmatig informatie, word bijgepraat en ben ik zeker van goede liftinstallaties die aan alle eisen voldoen. Ik schakel Liftconsult vaak in voor liftmodernisaties, van het schrijven van het bestek tot offerteaanvragen en begeleiding. Eigenlijk besteed ik het helemaal uit, gewoon omdat zij goede adviseurs zijn en omdat ik weet dat ik waar voor mijn geld krijg en veel bespaar. Ze weten als geen ander hoe een liftinstallatie in een bepaald pand in elkaar zit, wat de ins en outs zijn, wat mogelijk mankementen kan opleveren in de installatie en hoe lang die nog meekan. Zij zorgen ervoor dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Je kunt er blind op varen. Wat ze zeggen, kunnen ze onderbouwen en eventuele opties aandragen. Met een kleine investering heb je dan in plaats van een ‘Dafje’ een Mercedes, dus een betere en duurzamere oplossing. Mocht er iets niet goed gaan, trekt men dat onmiddellijk weer recht. Die inzet waardeer ik zeer."

Met Liftconsult hebben we nu de nodige knowhow “in huis”. Dat levert buitengewone besparingen op

J. Ottink
Manager Vastgoed Ottink Vastgoedmanagement
"Er is knowhow nodig om de juiste beslissingen te nemen. Denk aan onderhoudsinspecties om de status van de installaties te beoordelen. Denk ook aan de concrete invulling van noodzakelijke reparaties en de daarmee verbonden  investeringen. In het verleden werden hier veelal de adviezen van de liftleveranciers gevolgd. Daarnaast waren de activiteiten voor technisch beheer van de liften ondergebracht bij een installatiebureau dat vooral de klimaatinstallaties beheerde. Liften waren niet hun specialiteit en dat leidde vermoedelijk tot aanbevelingen die niet echt nodig waren. Liftconsult kwam met gedegen adviezen wat resulteerde in concurrerende prijsopgaven voor datgene wat ook écht nodig was. Met Liftconsult hebben we nu de nodige knowhow “in huis”. Dat levert buitengewone besparingen op. Het resultaat bij aanbestedingen komt daardoor in het offertetraject vaak 30% lager uit. Verbouw of revisie zijn andere aspecten van technisch beheer waarmee je als eigenaar geconfronteerd wordt… je moet wel zeker zijn op welk moment je dat doet. Liftconsult is de eerste adviseur die we specifiek voor liften hebben ingeschakeld en de manier waarop zij dat doen is voor mij voldoende reden om niemand anders in te schakelen. En hun adviseurs… Ik loop al 40 jaar rond in de bouw, maar ik heb zelden mensen meegemaakt die zoveel verstand van liften hebben. Bereikte resultaten schept ook vertrouwen in de adviezen die uitgebracht worden. Dat legt mijn klanten geen windeieren. Wat er aan kosten gemoeid is om Liftconsult in te schakelen, wordt ruimschoots terug verdiend door die resultaten.
 

 

Zou ik Liftconsult weer aanbevelen? Jazeker, en zelfs sterker nog: Liftconsult zou wettelijk verplicht moeten zijn! 

Jan Gijrath
Bestuurlid VvE Gelderhof, Amsterdam
Wij hadden twijfels gekregen over de onderhoudskosten van onze liftenleverancier en zijn op aanbeveling van de heer Cor Boon van Actys met Liftconsult in contact gekomen. Na een positief intakegesprek hebben we opdracht gegeven tot een kostenonderzoek en rapportage. En dat heeft tot een meer dan een verrassend resultaat geleid. Want wat bleek uit de rapportage? We konden op de onderhoudskosten € 4.000,- besparen en op de reparatiekosten - geraamd op € 30.000,- - maar liefst € 13.000,-. Een totale besparing van € 17.000,-, dus reken maar uit wat wij de eerstvolgende vijf jaren per jaar besparen! Is men zich er wel bewust van hoe men bij de neus genomen wordt in deze branche? Liftconsult heeft enorme ervaring en kennis in huis, niet alleen van techniek en reële kosten maar men is zich ook op de hoogte van de meest actuele (antitrust)wetgeving. Dat vonden we terug in de rapportage en de gehanteerde argumentatie en adviezen. Daarmee stonden we sterk in onze kritische houding ten opzichte van de kosten. In de daarop volgende nieuwe contractsonderhandelingen kon de liftmaatschappij niet anders dan zwichten voor onze standpunten en eisen. Een bewijs dat Liftconsult het bij het rechte eind had. En wij nu een realistisch en betaalbaar onderhoudscontract. Zou ik Liftconsult weer aanbevelen? Jazeker, en sterker nog: Liftconsult zou wettelijk verplicht moeten zijn! Niet in het minst vanwege de prima de prijs- / kwaliteitsverhouding. Als wij in het vervolg weer een adviseur nodig hebben...

We zijn blij dat we een adviesbureau hebben gevonden dat écht verstand heeft van conditiemetingen.

Chris de Haart
Hoofd technische dienst Antares
Liftinstallaties zijn meestal niet gericht op de lange termijn. Met een conditiemeting heeft men er beter zicht op, het is op zijn minst een soort vangnet. We waren op zoek naar onafhankelijk advies met betrekking tot conditiemetingen aan onze installaties. Het programma van onze liftenleverancier vonden we teveel toegespitst op hun eigen visie en derhalve niet onafhankelijk. Na enig zoeken - er zijn weinig bedrijven die specifiek aan conditiemeting doen - hebben we Liftconsult gevonden en uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Daarin bleek snel dat er veel ervaring en kennis aanwezig was, niet alleen over liften maar ook over het onderhoud. Wat ons in het bijzonder aansprak was het voorstel van een RgdB/BOEI- en NEN2767- conditiemeting gekoppeld aan een integrale inspectie. Een heel uitgebreide en inzichtelijke rapportage en een helder advies maakten ons snel duidelijk wie er hier onafhankelijk was. Het was een advies dat je niet in de kast legt en vergeet... Gaande het onderzoek ontdekte Liftconsult ook nog oud zeer. Er was in het verleden tijdens renovatie een liftreconstructie door de leverancier uitgevoerd. De deuren bleken opvallend snel te slijten en de leverancier adviseerde nu nieuwe deuren. Liftconsult kreeg de oorspronkelijke bestekken onder ogen en constateerde snel dat indertijd goedkopere deuren dan in het bestek genoemd, waren geïnstalleerd. Over degelijk advieswerk gesproken... De leverancier heeft de reparatie voor voor eigen rekening uitgevoerd. We zijn blij dat we een adviesbureau hebben gevonden dat écht verstand heeft van conditiemetingen. Bovendien denkt men flexibel mee, niet alleen met betrekking tot visie en beleid maar ook tot kosten. Liftconsult verdient een warme aanbeveling.

Ze houden alle werkzaamheden in de gaten, ook onderhoudsbeurten en houden het overzicht over en van storingen

I. Marinkovic
Bedrijfsbureau Woonvisie

We waren steeds maar druk met aanbiedingen van alle soorten liftbedrijven, keuringen die gedaan moesten worden en nog meer… Het was hier een beetje rommelig totdat Liftconsult het van ons overnam. Als het over liften gaat, gaat alles nu via hun. Ze controleren facturen van leveranciers, ze beoordelen of offertes en prijzen marktconform zijn. Is dat niet zo, worden die gewoon teruggestuurd. Ze houden alle werkzaamheden in de gaten, ook onderhoudsbeurten en houden het overzicht over en van storingen. Ook het voorbereiden van onderhoud en budgetteren hoort daar bij. De meeste andere adviseurs vragen vergoedingspercentages en creëren zo werk voor zichzelf. Liftconsult berekent een vaste prijs per jaar, het maakt niet uit hoeveel werkzaamheden daaraan verbonden zijn of hoe vaak je belt. Dankzij hun kennis en hun netwerk wordt alles snel en direct opgelost. Twee voorbeelden: vorig jaar moest een lift aangepast worden in een flat. Er werd om een een brancardlift gevraagd en Liftconsult had uitgetekend en uitgerekend hoe het moest. De bestaande fabrikant weigerde, het was onmogelijk. Er is toen bij een andere leverancier een begroting aangevraagd. Uiteindelijk is de lift aangepast volgens het bestek van Liftconsult en hij werkt perfect. Een andere keer hadden we een liftstoring in een seniorenwoning. Het benodigde onderdeel vervangen zou volgens de fabrikant minimaal een week duren. Dat vond Liftconsult niet acceptabel, zeker niet voor senioren. Men ging naar het hoofdkantoor van de fabrikant waar een proefopstelling stond van een vergelijkbare lift. “Dat onderdeel zit hier toch ook in?”, merkte Liftconsult op, “Haal het er dan uit, dan kunnen wij snel handelen.” Binnen een ochtend was het onderdeel geïnstalleerd. Dat is gebruik maken van je kennis!