Het nieuwe Bouwbesluit is ondubbelzinnig. Het plaatsen van een plateaulift is voortaan al snel reden om het afgeven van de omgevingsvergunning te weigeren en wordt beschouwd als een economisch delict. Hoe komt het dan dat architecten nog steeds plateauliften selecteren? Wat is de juiste lift? Liftconsult weet het antwoord.

Gerelateerde artikelen


Liften en roltrappen nemen 2 tot 5 procent van het totale energieverbruik in een gebouw voor hun rekening. Energiezuinig afstellen kan tot 40 procent besparen.
 
Ook zonder hoge investeringskosten is veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door de kabels te vervangen of door in de daluren het licht en de ventilatie in liften uit te zetten. Intelligente besturingssoftware voorkomt dat liften doelloos omhoog en omlaag zoeven en verkort de wachttijd voor de passagiers.

Gerelateerde artikelen


Heden ten dage is de aanwezigheid van een liftinstallatie vaak verplicht en het gebruik van een liftinstallatie een vanzelfsprekendheid. Door een eenvoudige druk op de bedieningsknop staat men binnen luttele seconden enkele tientallen meters veilig boven het aardoppervlak. Het verticaal vervoeren van mensen en goederen is niet meer weg te denken in de huidige tijd.

Gerelateerde artikelen


Hoe liften veilig te produceren, te installeren en te onderhouden is vastgelegd in normen, wet en regelgeving. Deze komen tot stand door overleg goed overleg tussen de belanghebbenden. In het CCvDL (Centraal College van Deskundigen Liften) zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, liftbedrijven, werknemers, eigenaren en overheid. Samen beoordelen zij nieuwe voorstellen en voorzien deze van commentaar. Een aantal nieuwe normen krijgen kracht van wet, andere worden een algemeen geaccepteerde standaard.

Gerelateerde artikelen


Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van uw verbruik. Het capaciteitstarief wordt ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en het voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten.

Gerelateerde artikelen


De langste rookpauze van Nicholas White, productiemanager bij Business Week begon op een vrijdagavond rond elf uur toen hij de lift nam. Zijn verhaal is nu op de site van The New Yorker te lezen.

Gerelateerde artikelen


Voor Shurgard heeft Liftconsult in de Benelux de liftinstallaties geinspecteerd conform de NEN 2767. Naast het verkregen inzicht in veiligheid en beschikbaarheid van de installaties heeft Liftconsult een gedegen meerjarenonderhoudbegroting vervaardigd. Op basis van de meerjarenonderhoudbegroting, wensen en eisen van Shurgard en technische mogelijkheden is een integraal en geheel op maat Prestatie Onderhoud Contract vervaardigd voor de portefeuille in zeven Europese landen.

Gerelateerde artikelen


In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft Liftconsult in samenwerking met de installateur en de keurende instantie in 2013 een bijzondere liftinstallatie ontworpen en gerealiseerd. Deze liftinstallatie kenmerkt zich met name daar de schachtconstructie van deze liftinstallatie volledig hangt aan de bouwkundige (dak)constructie waarbij men op de toneelvloer onder de liftschacht kan doorlopen.

Gerelateerde artikelen