w Amsterdam ArenA tekent overeenkomst lift-en roltraponderhoud | Liftconsult

Amsterdam ArenA tekent overeenkomst lift-en roltraponderhoud

Na een intensieve en succesvolle voorbereidingsperiode heeft de Dhr. H. Van Raan, Director Facility Management, namens de Amsterdam ArenA op 6 februari 2015 het contract lift- en roltraponderhoud getekend met de directie van KONE Liften en Roltrappen, Dhr. W. Koster en mevr. C.S.C. Thomas.
 
Het door Liftconsult vervaardigde contract betreft een Prestatie Onderhoud Contract welke volledig is afgestemd op de lange termijn strategie van de Amsterdam ArenA en tevens voldoet aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de NEN-EN 13269, de NEN 2767 en de RgdBoei methodiek.
 
Ter aanvulling zijn, voor zowel de Amsterdam ArenA en KONE, ook per lift- of roltrapinstallatie specifieke Key Performance Indicators (KPI’s) opgesteld teneinde de veiligheid, kwaliteit, beschikbaarheid en duurzaamheid te borgen.
 
Liftconsult is door de Amsterdam ArenA aangesteld als toezichthoudende- en directie voerende partij. Op basis van resultaten vervaardigd en levert Liftconsult maandelijks managementrapportages aan welke per lift- of roltrapinstallatie volledig inzicht geven aan alle betrokkenen. Naast het (dagelijks) toezicht & beheer draagt Liftconsult zorg voor het keuringsmanagement, (uitvoering van) meerjarenbegroting, de algehele kwaliteit en uitvoering van het onderhoud en gedegen kostenbeheersing.
 
Date: vrijdag, 6 februari, 2015